Політика конфіденційності

Даний документ «Політика конфіденційності»  є правилами використання ФОП Вейдер Т.М. персональної інформації Користувача згідно з вимогами, встановленими Законом України “Про захист персональних даних” та Загальноєвропейського регламенту про персональні дані (General Data Protection Regulation, GDPR). Приймаючи умови “Політики конфіденційності” Користувач підтверджує, що він був ознайомлений зі своїми правами та зобов’язується виконувати чинні принципи цього документу.

Загальні положення

 1. ФОП Вейдер Т.М., надалі — Оператор керується положеннями “Політики конфіденційності” під час збору та оброблення персональних даних клієнта (надалі — Користувач).
 2. Найголовніший обов’язок Оператора — це дотримання прав і свобод громадянина під час операцій з його персональними даними. Цей принцип містить дотримання права на недоторканність приватного життя, права на таємницю, приватну чи сімейну.
 3. Політика конфіденційності Оператора (надалі — Політика) стосується всіх аспектів оброблення та збору персональних даних Користувача та застосовується для всієї інформації, яку Оператор отримує від Користувача на сайті vader.mba (надалі — Сайт).

Загальні терміни

 • Користувач — будь-який відвідувач сайту vader.mba.
 • Персональні дані Користувача — це інформація, завдяки якій особу Користувача може бути ідентифіковано.
 • Обробка персональних даних — це будь-які дії, що застосовуються до персональних даних, як з використанням обчислювальної техніки, так і без її використання. Цей термін уособлює збір, систематизацію, каталогізацію, запис, зберігання, архівування, оновлення чи видалення, використання, передачу або надання доступу, знеособлення даних тощо.
 • Автоматична обробка персональних даних — це процес опрацювання інформації, наданої Користувачем, за допомогою засобів автоматизації та обчислювальної техніки.
 • Інформаційна система персональних даних — це система, що містить як суто персональні дані Користувачів, що зберігаються та обробляються у базах даних, так і технічні засоби та обчислювальну техніку, які виконують операції з персональними даними.
 • Сайт — це сукупність матеріалів, у тому числі графічних, інформаційних, текстових, а також програмного забезпечення та баз даних, що дозволяють їм бути доступними у мережі Інтернет за адресою vader.mba.
 • Оператор — це юридична чи фізична особа, державний чи муніципальний орган, що виконує обробку даних Користувача, а також задає мету обробки персональних даних, регулює склад персональних даних, що треба обробити, та порядок дій, які застосовуються до персональних даних.

Терміни, що стосуються оброблення персональних даних

 • Надання персональних даних — будь-які дії, скеровані на розкриття персональних даних певній особі або групі осіб.
 • Розповсюдження персональних даних — будь-які дії, скеровані на розкриття персональних даних або на ознайомлення з персональними даними невизначеному колу осіб, опублікування персональних даних в ЗМІ, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах тощо. До розповсюдження персональних даних також входить надання доступу до них будь-яким іншим способом.
 • Знеособлення персональних даних — це комплекс дій, що запобігає можливості ідентифікувати Користувача без надання додаткових даних.
 • Блокування персональних даних — це припинення оброблення персональних даних (за виключенням випадків, коли оброблення потрібне для подальшого уточнення даних).
 • Знищення персональних даних — це будь-які дії, скеровані на одностайне та безповоротне знищення даних без можливості їх подальшого відновлення в інформаційно-телекомунікаційних мережах та/або на фізичних носіях.

Які дані Оператор збирає?

Згідно з Політикою Конфіденційності, Оператор має право збирати та обробляти наступні персональні дані Користувача:

 • ПІБ (Прізвище, ім’я, по батькові);
 • Електронна адреса;
 • Телефон;
 • Фактична адреса або місце реєстрації Користувача.

Крім вищевказаних персональних даних, Сайт також збирає та обробляє знеособлені дані Користувача: файли cookie, дані, зібрані аналітичними сервісами Google Analytics тощо.

Всі вищевказані дані об’єднані спільним терміном Персональні дані, який використовується далі у тексті Політики Конфіденційності.

З якою метою Оператор збирає та обробляє персональні дані?

 • Головною метою обробки персональних даних є:
  • листування за допомогою електронної пошти з Користувачем;
  • робота з договорами та іншими документами, які укладаються із Користувачем (укладення, виконання та розірвання);
  • надання Користувачу доступу до всіх сервісів Сайту, матеріалів та інформації, згідно з договором;
  • виконання зобов’язань перед Користувачем щодо надання послуг , що виконує Оператор.
 • Також Оператор використовує дані електронної адреси Користувача для інформаційної підтримки, сповіщення щодо нових продуктів та сервісів, акцій чи промо, що стосуються Сайту.
 • Знеособлені дані, зібрані за допомогою аналітичних сервісів використовуються з метою покращення роботи Сайту та Оператора.

Які правові підстави для оброблення персональних даних Оператором?

Оператор має право обробляти персональні дані Користувача лише за умови їх надання Користувачем самостійно та добровільно за допомогою спеціальної форми зв’язку, розташованої на Сайті. У випадку, коли Користувач заповнює форму зв’язку та відправляє її Оператору, він автоматично дає згоду на оброблення персональних даних.

Щодо використання знеособлених даних користувача, Оператор має змогу їх використовувати у випадку, коли браузер Користувача має певні налаштування: збереження cookies та увімкнення JavaScript.

Як Оператор збирає, обробляє та виконує інші операції з персональними даними?

Оператор забезпечує безпеку та недоторканність персональних даних Користувача згідно з чинним законодавством України та принципами GDPR, якими керуються країни ЄС. Задля цього Оператор використовує сучасні та надійні організаційно-технічні заходи в галузі захисту персональних даних.

Оператор зобов’язаний забезпечити збереження персональних даних та прийняти всі заходи, щоб виключити можливість доступу до персональних даних третіх осіб. Передача персональних даних користувача третім особам заборонена, за виключенням випадків виконання чинного законодавства.

Користувач має право самостійно актуалізувати персональні дані (змінити їх) за потреби. Для цього також можна скористатися формою зворотного зв’язку на Сайті або зателефонувати Оператору.

Оператор обробляє отримані персональні дані протягом невизначеного часу. За потреби Користувач має право відхилити подальшу обробку персональних даних. Для цього достатньо зв’язатися з Оператором.

Кінцеві положення

 • Користувач приймає умови Політики Конфіденційності Сайту шляхом укладення договору з Оператором.
 • Для уточнення умов Політики Конфіденційності Користувач може скористатися електронною поштою та відправити Оператору листа з основними питаннями для уточнення.
 • Термін дії нагальної Політики Конфіденційності залишається невизначеним, допоки Оператор не замінить її новою версією документа.
 • Оператор має право вносити зміни до актуальної Політики Конфіденційності, якщо це зумовлено змінами у законодавстві.